[GTranslate]

Implantaat onderzoek

 

De eerste experimenten naar implantaat onderzoek dateren van het einde van de negentiende eeuw en de grootste doorbraak werd na de 2e wereldoorlog gedaan. Verschillende systemen deden onafhankelijk van elkaar ontwikkelingen die heden nog garant staan voor de hedendaagse implantologie.

Continue onderzoek in verschillende centra over de wereld heeft ervoor gezorgd dat er een aantal sterke spelers op de implantaatmarkt is met degelijke implantaten in verschillende systemen en met oppervlakte structuren die efficiënte integratie in het kaakbot mogelijk maken.

De onderzoeken gaan steeds verder en door gebruik te maken van het NROI kunnen we ons meer en meer focussen op de resultaten uit het register over o.a. de inhelingsperiode,  de osseo-integratie, bot van mindere kwaliteit, esthetische aspecten, peri-implantitis gevaar en het plaatsen van implantaten bij risicopatiënten.

 

 

 

Dit initiatief kwam mede tot stand met hulp van:

het Ministerie van VWS, de Europese Unie en het Veluws Centrum voor Technologie

vct logo