[GTranslate]

Algemene informatie voor  behandelaars
Het NROI register werkt doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. De inhoudelijke kwaliteit van dit register zal u helpen uw zorg te optimaliseren. De aangemelde behandelaars, van (hoogleraar) implantoloog, tandarts, tandprotheticus, tandtechnicus en mondhygiënist zijn het erover eens dat dit register, ook voor de patiënt, uitermate belangrijk is. Deelname aan het NROI is kosteloos.

Uw voordelen samengevat:
  • Van A tot Z heeft u real time inzicht in de voortgang en het uiteindelijke eindproduct.
  • Kosteloos.
  • Besparing van tijd en geld.
  • Alle versnipperde intercollegiale implantaatgegevens worden per patiënt overzichtelijk samengevoegd.
  • Digitaal implantaatpaspoort voor uw patiënt.
  • Actuele gegevens over de gebruikte  implantaten en botmanagement.
  • Actuele gegevens over de gebruikte abutments en supra-structuren.
  • Inzicht in de toegepaste technieken.
  • Interdisciplinaire dossiervorming.
  • NVOI verzamelstaat met één druk op de knop beschikbaar, ingevuld en wel.
  • Koppeling met uw tandartsprogramma.
  • Direct uw mede keten-behandelaars uitnodigen met een simpele druk op de knop.
  • Beveiliging van de privacygevoelige cliëntgegevens.
  • Historische behandelingen zijn snel in te voeren.
  • Actieve betrokkenheid bij de nazorg
Registreer als behandelaar, klik hier
REGISTREREN
Bij dit dienstenmodel is de samenwerking gericht op de uitvoering van de behandeling. Dat is vergelijkbaar met de wijze waarop een orkest als geheel gericht is op een goede uitvoering van een muziekstuk. De hoofdbehandelaar is, net als de dirigent.

 

Via het programma is alle behandelinformatie, wereldwijd, te delen met wie u zelf nodig acht.

Wij vragen uw medewerking om het register zo compleet mogelijk te maken en te houden voor uw patiënten en collega’s.

Heeft uw patiënt al een implantaat, zet dit in het register! Dit voorkomt later veel onnodige tijd en kosten.

Doe het voor uw patiënt, collega’s, kwaliteit en innovatie!

 

 

zie ook: behandelaar folder website A4
Onze missie is dat wij naar u als professional blijven luisteren en trachten uw suggesties te implementeren, met als doel een compleet register te creëren. Heeft u belangstelling, nog een aantal vragen of wilt u zich registreren?

CONTACTFORMULIER