[GTranslate]

 

 
Wat het NROI voor u kan betekenen:
   • Basis voor productinnovaties.
   • Traceerbaarheid. Tracking, voorwaarts, achterwaarts en actieve traceerbaarheid en volgens VWS.
   • Uw gegevens en data zijn voor derden niet zichtbaar en beschikbaar.
   • Belangrijk instrument voor grootschalig “veld”onderzoek.
   • Inzicht in aantal en soort indicaties.
   • Anonieme spiegelinformatie t.o.v. de rest van de markt.
   • Belangrijke informatie over geografische en demografische kenmerken.
   • Wetenschappelijke recall van uw gebruikers.
   • Betrouwbare klinische data over uw toegepaste producten.
   • Traceerbaarheid van uw producten.
   • Per element/positie informatie over toegepaste materialen.
   • Grotere kans op origineel gebruik van uw producten.
   • Aanscherpen van uw garantie voorwaarden.
   • Verkleinen van risico’s.
   • Hulp bij identificatie bij forensische onderzoeken.
   • U ontvangt belangrijke retour data die u zelf niet kunt samenvatten.

 

We zijn met een aantal partijen in gesprek om de data te verwerken en te analyseren.
   • De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2007 is opgezet door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). In de LROI worden de patiënt- en prothesekenmerken van heup- en knieprothesen geregistreerd. De LROI steunt ons initiatief en is zeer bereid de mondzorg toe te spreken over het nut van het register.
   • De Stichting DICA is hét instituut in Nederland dat een valide meetsysteem beheert en uitrolt, inzicht geeft in de kwaliteit van de medische zorg en verbeterpunten aanwijst. DICA is een stichting van beroepsverenigingen en werkt samen met grote organisaties in de zorg zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

 

 

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor meer informatie.
CONTACTFORMULIER