Nazorg op implantaten.

De mondhygiënist speelt een zeer belangrijke rol bij de nazorg op implantaten.
Preventie, onderhoud en voorlichting over goed poetsgedrag en mondhygiëne zijn cruciaal voor langdurig plezier van je implantaat.

Daarnaast zijn er nog een hoop andere factoren die invloed hebben op de levensduur van een implantaat.
De mondhygiënist is de aangewezen persoon om patiënten te informeren en te begeleiden in het belangrijke traject van de nazorg op implantaten.

Ook met u, de mondhygiënist, willen wij graag de strijd aanbinden tegen peri-implantitis !

Benieuwd hoe wij dit willen doen? Neem dan snel contact met ons op.

 

Enkele voordelen van het N.R.O.I voor de mondhygiënist:
  • Geïntegreerde nulmeting
  • Geïntegreerde bloedingsindex
  • Positief beïnvloeden van patiëntengedrag
  • Meer ” in control” zijn op het geheel
  • Effectief casusoverleg met tandarts op basis van feiten
  • Eénvoudig en snel doorverwijzen naar specialist
  • Verslaglegging

 

Registreer als behandelaar, klik hier
REGISTREREN