NROI Nationaal Register Orale Implantologie

Het NROI is een digitaal kwaliteitsregister wat in 2013 is opgericht. Hier worden alle orale implantaatkenmerken en technieken van uw product geregistreerd. Het is een betrouwbaar meetsysteem dat inzicht geeft in de kwaliteit en verbeterpunten aanwijst. Er komen klinische resultaten beschikbaar over de orale implantaten die op de (Nederlandse) markt verkrijgbaar zijn. Tevens zijn geplaatste en bij het NROI geregistreerde implantaten altijd traceerbaar tot aan de patiënt. Goed en minder goed presterende tandimplantaten kunnen eerder gesignaleerd worden en behandelaars beschikken altijd over realtime informatie. Bovendien helpt de registratie om de kwaliteit en veiligheid van orale implantologie in de mondzorg te handhaven en zo nodig te verbeteren.

 

Leverancier

Het is mogelijk voor producenten en leveranciers van tandheelkundige implantaten inzicht te krijgen in het gebruik van hun implantaten vanuit de praktijk.

MEER INFO