Werken met het NROI register kan u als verwijzende partij een flink aantal voordelen opleveren:
 • Makkelijk en snel verwijzen d.m.v. geïntegreerde verwijsbrieven
 • Duidelijkheid over de gebruikte implantaten
 • Controle op de voortgang
 • Controle op uw medebehandelaars in de keten
 • Snelheid
 • Hogere Kwaliteitsbeleving door uw patiënten
 • Reputatie verbetering
 • Meer patiënten
 • Kostenbesparing door tijdwinst
 • Geen verkeerde onderdelen bestellen

Maak een account aan en nodig uw medebehandelaars en uw laboratorium uit om ook mee te doen. Wij hebben hiervoor een automatisch uitnodigingsformulier ingebouwd.

 

Het N.R.O.I. zet zich in voor:
 • Transparantie over toegepaste materialen en technieken
 • Duidelijkheid tussen behandelaars onderling
 • Duidelijkheid tussen behandelaars en patient
 • Een waterdicht implantaatpaspoort voor de patiënt
 • Het juist informeren van de patiënt
 • Verbinden van verschillende disciplines met elkaar
 • Kwaliteit
 • Hoogwaardige resultaten

 

Registreer als behandelaar, klik hier
REGISTREREN