Uw "digitale implantaat paspoort"

Uw gegevens die in het NROI komen te staan hebben te maken met belangrijke informatie over uw implantaten.

Dus de versnipperde gegevens van uw tandarts, implantoloog, laboratorium, tandprotheticus en mondhygiënist staan nu gerangschikt bij elkaar, heel belangrijk en dit voorkomt verwarring en/of misverstanden bij een vervolgbehandeling of calamiteit.

Met dit register heeft u een volledig overzicht van uw dossier, uw eigen digitale implantaatpaspoort is altijd en overal ter wereld in te zien.

Het Digitaal Implantaat Paspoort is eigendom van de patiënt. U heeft er altijd toegang toe en u bepaalt zelf welke informatie u aan welke arts en hulpverlener geeft. U kunt dus uw behandelend mondspecialist altijd de meest complete én actuele informatie geven.

 

Toestemming vragen en vastleggen

Patiënten kunnen op 2 manieren toestemming geven:

  1. mondeling;
  2. schriftelijk

 

Miscommunicatie voorkomen

In het algemeen zouden veel zaken beter zijn gegaan als er duidelijke communicatie was geweest. In de tandheelkunde en met name in de implantologie is duidelijke communicatie tussen de implantoloog of kaakchirurg met het tandtechnisch laboratorium, tandprotheticus  verwijzende tandarts en mondhygiënist van groot belang. Miscommunicatie wordt grotendeels uitgesloten als uw gegevens in het NROI staan. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die in het buitenland implantaten heeft gekregen of van tandarts is veranderd.


Niet meer alles uitleggen

Patiënten die al ervaring hebben met uitwisseling en opslag van hun implantaat gegevens zijn erg tevreden. Het grootste voordeel vinden zij dat ze niet zelf alles uit hoeven te leggen.