Traceerbaarheid van geïmplanteerde implantaten

 

 

De NROI heeft een belangrijke grote rol in de traceerbaarheid van geïmplanteerde implantaten. Indien er een calamiteit plaats vindt kan 100% van de geregistreerde implantaten herleidt worden naar de patiënt. De privacy van de patiënt staat centraal en wordt gegarandeerd door het BSN-nummer versleuteld op te slaan. Bij calamiteiten kan het Ministerie van VWS beschikken over de voor hun relevante gegevens.